Prezentare Obiective Context Activitati Parteneri Scoli pilot Resurse umane Anunturi Rezultate Contact
Portofoliu grup tinta
BIBLIOTECA DIGITALA
COMUNITATEA SOS
E-LEARNING
WEBMAIL

Principalul obiectiv al acestui proiect il constituie facilitarea accesului la educatie si cresterea nivelului de educatie si formare profesionala initiala a copiilor/tinerilor/adultilor, prin abordarea de tipul "pe tot parcursul vietii", dezvoltarea si implementarea de instrumente/solutii pentru prevenirea/reducerea fenomenului de parasire timpurie a scolii, promovarea/dezvoltarea de programe educationale inovative pentru cresterea motivatiei de invatare.

Proiectul promoveaza abordarea preventiva bazata pe dezvoltarea activitatilor inovative de tipul "scoala dupa scoala" vizand intarirea abilitatilor de baza (citit/socotit), dezvoltarea culturii personale, respectului de sine, prin metode alternative/creative de invatare. Ca efect pozitiv pe termen lung: asigurarea dezvoltarii si evaluarii pachetelor educationale alternative/inovative, care permit accesul grupului tinta la noi oportunitati si participarea egala la educatie.

Proiectul va oferi posibilitatea desfasurarii de activitati variate/flexibile pentru motivarea grupului tinta pentru invatare. Prin depasirea dezinteresului fata de metodele traditionale de educatie, proiectul va spori participarea/mentinerea in invatamantul obligatoriu a copiilor cu nivel de trai redus. Se va realiza o interventie pilot folosind echipamentele informatice/multimedia, pentru a explora noi abordari in educatia scolara (activitati "scoala dupa scoala"). Dezvoltarea programelor "A doua Sansa" va asigura reintegrarea in educatie a celor care au abandonat timpuriu scoala.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

  1. Prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii, mentinerea in sistemul de educatie si formare profesionala initiala si reducerea ratei abandonului scolar cu 10% in invatamantul obligatoriu, cu 15% in randul elevilor de etnie roma/dizabilitati, prin imbunatatirea mediului educational in 30 de scoli din 2 regiuni


  2. Sprijinirea integrarii scolare a 150 de elevi cu dizabilitati, prin acordarea serviciilor educationale diferentiate


  3. Furnizarea competentelor de baza pentru 1200 de tineri/adulti care au abandonat scoala, pentru reintegrarea in educatie si cresterea sanselor de angajare, prin infiintarea a 120 clase tip "A doua sansa"


  4. Cresterea atractivitatii educatiei si mentinerea in sistem a 900 de elevi expusi riscului de parasire timpurie a scolii, prin oferirea serviciilor integrate de consiliere/orientare


  5. Dezvoltarea abilitatilor si expertizei necesare pentru 1200 de cadre didactice din 2 regiuni, cu responsabilitati in activitatile de educatie si consiliere a copiilor cu risc de abandon/cu CES/tinerilor/adultilor care nu au finalizat invatamantul obligatoriu


  6. Dezvoltarea/dotarea cu echipamente informatice/multimedia a 30 de centre resursa pilot pentru cresterea participarii in invatamantul obligatoriu si oferirea de servicii/programe educationale diferentiate


  7. Dezvoltarea retelei centrelor resursa